Prostý text (též čistý nebo holý text), je text, u kterého nelze použít funkce zvýráznění textu či přidání jiných HTML znaků.